E时彩彩票平台

經營團隊

                      董事長

                                         鄭永富:主要學(經)歷
                                                         鴻海精密工業(股)公司顧問

                      總經理

                                         張茂強:主要學(經)歷
                                                         台北工專
                                                         宏碁股份有限公司經理

                      副總經理

                                         陳昭華:主要學(經)歷
                                                         橫濱市立大學
                                                         嘉達精密股份有限公司處長

                      副總經理

                                         林坤政:主要學(經)歷
                                                         南亞工專
E时彩彩票平台                                                          精成科技股份有限公司經理

                      副總經理

                                         陳特朗:主要學(經)歷
                                                         勤益工專 工業工程與管理科
                                                         景智電子股份有限公司特別助理/蘇州廠總經理
                                                         輔祥實業股份有限公司協理